Partner Medialny

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne jest oficyną publikującą książki naukowe, popularnonaukowe i poradnikowe z zakresu nauk społecznych. 

Zajmujemy się przede wszystkim psychologią, ale mamy w swojej ofercie także książki z takich dziedzin, jak pedagogika, edukacja, socjologia, logopedia, antropologia, biznes.Ważne miejsce w naszej ofercie zajmują publikacje dla dzieci i rodziców.

Więcej informacji na stronie: GWP