Patronat Merytoryczny

Działalność naukową prowadzimy od 1980 r., kiedy to z inicjatywy prof. Janusza Reykowskiego powstał Zakład Psychologii PAN. Zakład Psychologii PAN przekształcony został w Instytut Psychologii PAN w 1989 r. uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dn. 4 lipca 1989 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów 1 sierpnia 1989 r. Instytut Psychologii PAN wpisany jest do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk pod nr RIN-I-55/98 Instytut Psychologii PAN ma uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego oraz wszczynania postępowania w sprawie nadawania tytułu profesora. W naszej działalności skupiamy się na realizacji badań podstawowych i kształceniu kadry naukowej. Prowadzimy specjalistyczne studia doktoranckie.

Problematyka badawcza mieści się w zakresie psychologii:

  • decyzji,
  • ekonomicznej,
  • międzykulturowej,
  • politycznej,
  • psychofizjologii i kognitywistyki,
  • psycholingwistyki,
  • psychologii zwierząt,
  • różnic indywidualnych,
  • społecznej,
  • stresu i psychologii społeczności.


Oprócz  badań podstawowych prowadzimy badania stosowane na użytek biznesu,  orzecznictwa sądowego, polityki edukacyjnej, obronnej, społecznej i  zdrowotnej. Wykonujmy ekspertyzy oraz prace na rzecz popularyzacji nauki.

Więcej informacji znajduje się na stronie Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.