Współpraca

Publikujemy teksty psychologów, pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów psychologii jak również informacje o organizowanych konferencjach, szkoleniach, warsztatach, wykładach, stażach, praktykach czy ofertach pracy, zarówno z zakresu psychologii jak również tych, które w sposób pośredni mogą przyczynić się do jej rozwoju.

Patronujemy wartościowym wydarzeniom, akcjom i kampaniom społecznym, badaniom oraz wszelkim innym inicjatywom związanym z tematyką naszej działalności. 

Wspieramy również badania prowadzone przez inne osoby i instytucje oraz pomagamy naukowcom przy zbieraniu niezbędnych danych.

Realizujemy szereg projektów mających na celu popularyzację oraz rozwój psychologii. Jesteśmy otwarci na współpracę. Zachęcamy do zapoznania się z prowadzonymi przez nas działaniami.

Poszukujemy:

  • Recenzentów

Recenzenci odpowiadają za merytoryczną ocenę nadsyłanych z zewnątrz oraz tworzonych w ramach Małej Psychologii artykułów. Każdy z Recenzentów sprawdza jedynie teksty zgodne z tematem jego specjalizacji i zainteresowań naukowych. Do współpracy zapraszamy osoby mające minimum tytuł magistra psychologii lub innych nauk oraz odznaczające się pogłębioną wiedzą w zakresie obranej przez siebie specjalizacji. Szczegółowe wytyczne dotyczące recenzentów oraz procedury recenzyjnej znajdują się pod linkiem: https://www.mala-psychologia.eu/procedura-recenzowania

  • Autorów/Tłumaczy:

Zapraszamy do współpracy osoby chcące systematycznie współpracować z portalem Mała Psychologia przy tworzeniu tekstów do cykli (nowinki psychologiczne/ciekawostki/wywiady), projektów, artykułów cyklicznych (autorzy wewnętrzni), jak również osoby zainteresowane sporadyczną publikacją swoich prac (autorzy zewnętrzni). Autorami mogą być także studenci. Szczegółowe wytyczne dotyczące publikowanych tekstów znajdują się pod linkiem: https://www.mala-psychologia.eu/wytyczne-dla-autorow

Napisz do nas:

* Wymagane pola