Formularz kontaktowy

Publikujemy teksty psychologów, pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów psychologii jak również informacje o organizowanych konferencjach, szkoleniach, warsztatach, wykładach, stażach, praktykach czy ofertach pracy, zarówno z zakresu psychologii jak również tych, które w sposób pośredni mogą przyczynić się do jej rozwoju.

Patronujemy wartościowym wydarzeniom, akcjom i kampaniom społecznym, badaniom oraz wszelkim innym inicjatywom związanym z tematyką naszej działalności. 

Wspieramy również badania prowadzone przez inne osoby i instytucje oraz pomagamy naukowcom przy zbieraniu niezbędnych danych.

Realizujemy szereg projektów mających na celu popularyzację oraz rozwój psychologii. Jesteśmy otwarci na współpracę. Zachęcamy do zapoznania się z prowadzonymi przez nas działaniami.

* Wymagane pola