Współpraca

  • Publikujemy teksty psychologów, pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów psychologii zarówno z zakresu psychologii jak również tych dziedzin, które w sposób pośredni mogą przyczynić się do jej rozwoju. Współpracujemy również z Autorami zewnętrznymi. Wszystkich zainteresowanych publikacją artykułu na łamach portalu Mała Psychologia zapraszamy do nadsyłania swoich tekstów.
  • Patronujemy wartościowym wydarzeniom, akcjom i kampaniom społecznym oraz wszelkim innym inicjatywom związanym z tematyką naszej działalności. 
  • Wspieramy badania prowadzone przez inne osoby i instytucje oraz pomagamy naukowcom przy zbieraniu niezbędnych danych.

Napisz do nas:

* Wymagane pola