Partner Merytoryczny

Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii to organizacja non-profit, zrzeszająca młodych psychologów w całej Polsce. Stowarzyszenie powstało w 1997 roku i od tego czasu zorganizowało setki projektów, warsztatów, spotkań i konferencji.

Warszawski Oddział Stowarzyszenia prowadzi obecnie kilkanaście projektów społecznych, oraz naukowych w zakresie psychologii. Misją Stowarzyszenia jest integracja środowiska studentów i absolwentów psychologii, rozpowszechnianie rzetelnej wiedzy psychologicznej oraz działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa. 

W celu zapoznania się ze szczegółami działalności zapraszamy wszystkich na nasz fanpage: https://www.facebook.com/PSSiAPWarszawa/