Publikacje

Głównym celem naszej redakcji jest popularyzacja wiedzy psychologicznej. Realizujemy go głównie poprzez pisanie artykułów, tłumaczenie zagranicznych publikacji oraz recenzowanie książek o tematyce psychologicznej. Współpracujemy również z Autorami zewnętrznymi. Wszystkich zainteresowanych publikacją artykułu na łamach portalu Mała Psychologia zapraszamy do nadsyłania swoich tekstów zgodnie z wytycznymi (link).