Patronat Medialny

Rzecznicy Nauki to stowarzyszenie naukowców chcących, przez bliską współpracę z mediami, lepiej komunikować najnowsze odkrycia naukowe i ich znaczenie.

Celem Stowarzyszenia jest :

  1. Promowanie zawodu „rzecznika nauki”.
  2. Popularyzacja nauki wśród ogółu społeczeństwa.
  3. Promowanie komunikacji naukowej w środowisku naukowym.
  4. Działalność organizacyjna i managerska na polu nauki i technik.
  5. Promocja i realizacja idei budowy społeczeństwa opartego na wiedzy.
  6. Wzrost poziomu nauczania w szkołach, ze szczególnym naciskiem na przedmioty ścisłe.
  7. Rozwijanie więzi miedzy naukowcami i popularyzatorami nauki zatrudnionymi w oświacie, w nauce oraz w różnych gałęziach gospodarki.
  8. Integracja środowiska Rzeczników Nauki w kraju oraz poza jego granicami.

Więcej informacji: http://rzecznicynauki.pl/