Portal
Mała Psychologia

Zależność pomiędzy obserwacją przemocy domowej a późniejszym rozwinięciem skłonności psychopatycznych

Abstrakt:

Słowa kluczowe: przemoc domowa, psychopatia, dzieci, świadkowie przemocy,

Od wielu lat psychologowie zastanawiają się nad pytaniem, czy dzieci będące ofiarami przemocy domowej są bardziej narażone na rozwinięcie skłonności psychopatycznych. Niestety, większość z przeprowadzanych przez nich badań nie bierze pod uwagę dzieci, które były jedynie świadkami przemocy. W 2016 roku Monika Dargis i Michael Koenigs (2017) sprawdzali, czy obserwowanie przemocy domowej w młodym wieku może prowadzić do rozwinięcia cech psychopatycznych i na które z tych cech przemoc domowa miała największy wpływ.

Świadkowie przemocy 

Od wielu lat psychologowie zastanawiają się nad pytaniem, czy dzieci będące ofiarami przemocy domowej są bardziej narażone na rozwinięcie skłonności psychopatycznych. Niestety, większość z przeprowadzanych przez nich badań nie bierze pod uwagę dzieci, które były jedynie świadkami przemocy. Badania przeprowadzone na przełomie XX i XXI wieku pokazują, że dzieci te mają znacząco słabiej rozwinięte umiejętności społeczne, a także są bardziej agresywne i częściej doświadczają negatywnego afektu (Sternberg i in., 2006; Graham-Bermann, Levendosky, 1997). Dowiedziono również, iż istnieje związek pomiędzy stycznością dzieci z agresją społeczną (np. strzelanina uliczna) a rozwinięciem się u nich cech psychopatycznych (Howard, Kimonis, Muñoz, Frick, 2012; Kimonis, Frick, Munoz, Aucoin, 2008; Schraft, Kosson, Mcbride, 2013).

Badania Dargis & Koenigs (2017)

Podobne badania przeprowadzili w 2016 roku Monika Dargis i Michael Koenigs (2017). Psychologowie sprawdzali czy dzieci, które były świadkami przemocy domowej, są bardziej skłonne do rozwinięcia cech psychopatycznych i na które z tych cech przemoc domowa miała największy wpływ. Badaniami objęto 127 mężczyzn będących więźniami aresztu w Waszyngtonie. Każdy z nich przeszedł dwie sesje wywiadów, a także wypełnił serię kwestionariuszy badających osobowość, uzależnienia od różnego rodzaju substancji, inteligencję oraz stopień styczności z przemocą domową w dzieciństwie.

Wyniki pokazały dużą zależność pomiędzy byciem świadkiem przemocy domowej a późniejszym rozwinięciem cech psychopatycznych, szczególnie tych związanych ze zdolnościami interpersonalnymi (np. manipulowanie czy okłamywanie). [1] Według Dargis i Koenigs zależność może stanowić rezultat społecznego uczenia się opisanego przez Alberta Bandurę. Rodzice, stosujący przemoc wobec swoich dzieci, często sięgają po manipulacje i kłamstwa, co z kolei prowadzi do rozwinięcia tych umiejętności u ich pociech. Dzieci mogą również rozwijać wyżej wspomniane psychopatyczne cechy jako rodzaj obrony przeciw wiktymizacji i przemocy, jakiej doświadczają w ognisku domowym. Świadkowie przemocy mogą nauczyć się „wyłączać” swoje emocje, by lepiej znosić cierpienia, jakie obserwują w domu rodzinnym. To natomiast może prowadzić do oduczenia się empatii, a co za tym idzie – do osobowości psychopatycznej.  
 

 [1]Wyniki przeanalizowane zostały za pomocą t-testu

A dowodzik jest?

  • Dargis, M., Koenigs, M. (2017). Witnessing domestic violence during childhood is associated with psychopathic traits in adult male criminal offenders. Law And Human Behavior, 41(2), 173-179. doi:10.1037/lhb0000226
  • Graham-Bermann, S. A., Levendosky, A. A. (1997). The social functioning of preschool-age children whose mothers are emotionally and physically abused. Journal of Emotional Abuse, 1(1), 59–84. http://dx.doi .org/10.1300/J135v01n01_04
  • Howard, A. L., Kimonis, E. R., Muñoz, L. C., Frick, P. J. (2012). Violence exposure mediates the relation between callous-unemotional traits and offending patterns in adolescents. Journal of Abnormal Child, 40(8), 1237-1247. 10.1007/s10802-012-9647-2
  • Kimonis, E. R., Frick, P. J., Munoz, L. C., Aucoin, K. J. (2008). Callous-unemotional traits and the emotional processing of distress cues in detained boys: Testing the moderating role of aggression, exposure to community violence, and histories of abuse. Development and Psychopathology, 20(2), 569–589. 10.1017/S095457940800028X
  • Schraft, C. V., Kosson, D. S., Mcbride, C. K. (2013). Exposure to violence within home and community environments and psychopathic tendencies in detained adolescents. Criminal Justice and Behavior, 40(9), 1027-1043. Advanced online publication. https://doi.org/10.1177/0093854813486887
  • Sternberg, K. J., Baradaran, L. P., Abbott, C. B., Lamb, M. E., Guterman, E. (2006). Type of violence, age, and gender differences in the effects of family violence on children’s behavior problems: A mega-analysis. Developmental Review, 26(1), 89-112. https://doi.org/10.1016/j.dr.2005.12.001

Inga Piotrowska

Udostępnij

BIULETYN INFORMACYJNY