Portal
Mała Psychologia

Psychologiczne znaczenie pieniędzy - recenzja

Książka Psychologiczne znaczenie pieniędzy autorstwa dr Agaty Gąsiorowskiej to ciekawa lektura nie tylko dla psychologów, ale również wszystkich osób interesujących się ekonomią, zarządzaniem i analizą finansową. Czytelnik otrzymuje publikację składającą się z 5 rozdziałów, w których autorka w sposób rzetelny i wyczerpujący przedstawia teorie dotyczące pieniędzy – ich natury i znaczenia, opisuje rodzaje postaw wobec pieniędzy oraz prezentuje przegląd najnowszych badań w tym obszarze.

W pierwszej części książki autorka przedstawia podstawowe zagadnienia teoretyczne oraz sposób eksperymentalnego badania symbolicznej natury pieniędzy. Większość przeprowadzonych badań w tym obszarze opiera się na wzbudzaniu u osób badanych myślenia o pieniądzach, bądź pomiarze pożądania pieniędzy. W kolejnym podrozdziale autorka zastanawia się nad wynikami badań, a więc odpowiedzią na pytanie – na czym polega psychologiczne znaczenie pieniędzy. Zwieńczeniem tej części książki jest autorska koncepcja dr Gąsiorowskiej koncentracji na sobie i własnych celach jako podstawy psychologicznego znaczenia pieniędzy.

W drugim rozdziale autorka skupiła się na symbolicznych i instrumentalnych postawach wobec pieniędzy. Czytelnik otrzymuje wykaz narzędzi służących do pomiaru postaw wobec pieniędzy z cennymi komentarzami dotyczącymi ich modyfikacji, wykorzystania oraz wad. Dr Gąsiorowska przedstawia również swoje autorskie narzędzie – Skalę Postaw Wobec Pieniędzy (SPP) wykorzystywaną w badaniach polskich oraz jej skróconą wersję SPP-25. Autorce, w toku badań przeprowadzanych w latach 2004–2012 z użyciem obu wersji SPP, udało się wyodrębnić i zidentyfikować 4 profile postaw wobec pieniędzy z uwzględnieniem ich cech charakterystycznych. Co ciekawe, dalsze analizy wykazały, że wskazane 4 typy różnią się między sobą nie tylko w odniesieniu do wyników na skali SPP, ale także mają zróżnicowane wskaźniki temperamentalne, osobowościowe i związane z orientacją temporalną oraz poziomem i strukturą optymizmu.

W dalszej części autorka przedstawia szereg badań. Pierwsza seria dotyczy zależności między pieniędzmi a koncentracją na sobie (5 badań). Przedstawione eksperymenty  wykazały, że myślenie o pieniądzach wiąże się z autonomią, koncentracją na sobie, poczuciem niezależności, zwłaszcza u osób, które przypisują pieniądzom właściwości symboliczne. Druga seria eksperymentów (8 badań) weryfikuje zależność między postrzeganiem pieniędzy a poczuciem własnej wartości. Badania sprawdzały, czy myślenie o pieniądzach wzmacnia samoocenę, czy wpływa na poczucie własnej wartości i poczucie siły. W seria trzeciej (6 badań) autorka szuka związku pieniędzy z redukcją niepokoju egzystencjalnego. Badania wykazały, że pieniądze mogą stanowić bufor chroniący przed trwogą egzystencjalną. Wiąże się to z ochronną funkcją pieniędzy zarówno w znaczeniu symbolicznym jak i instrumentalnym.

Przedstawiona publikacja w sposób rzetelny odwołuje się do najnowszych badań innych naukowców, a sama autorka niezwykle wnikliwie analizuje własne badania, tworząc zwartą, ciekawą i przystępną w formie syntezę wyników. Czytelnik otrzymuje więc swoiste kompendium wiedzy, a liczne odnośniki do innych badań stanowią podstawę i zachętę do własnych poszukiwań w tym obszarze wiedzy psychologicznej.

Autor:

  • Magda Pelczarska

Kategorie: Publikacje, Recenzje

Udostępnij

BIULETYN INFORMACYJNY