Portal
Mała Psychologia

Wpływ pornografii na jakość życia seksualnego par

Abstrakt

Obecnie pornografia jest nie tylko łatwo dostępna, ale przede wszystkim anonimowa. Powszechnie sądzi się, że wpływa ona negatywnie na satysfakcję z życia seksualnego par imoże nawet doprowadzić do rozpadu związku. Oczywiście może ona nieść negatywne skutki w życie pary, lecz czy winą zawsze należy obarczać pornografię samą w sobie?

Wstęp

W dzisiejszych czasach pornografia internetowa, prócz swej szerokiej i niezwykle łatwej dostępności, jest przystępna cenowo i przede wszystkim zapewnia użytkownikom stron anonimowy dostęp, co znacznie zwiększa jej atrakcyjność. Właściwości te znacząco wpłynęły na sposób postrzegania seksualności ludzi i jednocześnie sprawiły, iż pornografia stała się jednym z głównych źródeł, pełniących rolę edukatora seksualnego (Donevan, Mattebo, 2017; Owens, Behun, Manning, Reid, 2012). Muusses, Kerkhof i Finkenauer (2015) wskazują, że słowa powiązane z seksem, są najczęściej wpisywanymi terminami we wszystkich wyszukiwarkach internetowych, z kolei Döring (2009) w swojej publikacji wyróżniła 6 głównych obszarów, które związane są z pornografią. Należą do nich tradycyjna pornografia występująca w postaci filmów lub zdjęć, oferty sex shopów, praca związana z oferowaniem usług seksualnych występująca pod postacią np. seks pokazów przez kamerki internetowe, edukacja seksualna w postaci porad i informacji, aranżowanie seks spotkań, a także grupy subkulturowe o specjalnych potrzebach lub preferencjach seksualnych.

Główne ideologie

Współcześnie mówiąc o pornografii, społeczeństwo posługuje się dwoma głównymi ideologiami (Poulsen, Busby, Galovan, 2013). Jedna z koncepcji twierdzi, że korzystanie z pornografii jest formą, poprzez którą indywidualne osoby mogą poszerzyć swoje rozumienie seksualności. Co więcej podtrzymuje także, że może ona ułatwiać kreowanie erotycznego klimatu i ułatwić lub zachęcić obojga partnerów do eksperymentowania czy też uatrakcyjnienia ich związku. Z kolei druga wiodąca koncepcja, o której wspomina Poulsen i współpracownicy (2013), w pewnych aspektach opiera się na informacjach zaczerpniętych z literatury medycznej. Sugeruje ona, że korzystanie z pornografii jest formą niewierności w związku, a jej użytkowników nierzadko oskarża o dewianctwo i przedmiotowe traktowanie kobiet. Taki sposób postrzegania pornografii jest często łączony z wierzeniami religijnymi, które kategoryzują ją jako zachowanie grzeszne, mające wysoce destrukcyjny wpływ na związek.

Problem pornografii

Szacuje się, że 42,7% użytkowników Internetu korzysta z pornografii, a aż 25% wyszukiwanych w sieci materiałów, to materiały związane z pornografią (Allen, Kannis-Dymand, Katsikitis, 2017). Autorzy podkreślają, że samo wyszukiwanie materiałów o jednoznacznym podtekście seksualnym nie jest problematyczne. Sytuację komplikują natomiast dostępność i anonimowość zapewniana na serwerach pornograficznych, które zachęcają użytkowników do korzystania z nich i w efekcie podtrzymują, a nawet wzmacniają ich nadmiarowe zainteresowanie, co wiąże się niejednokrotnie z odczuwaniem dystresu i upośledzeniem funkcjonowania społecznego. Skupiając się na negatywnych konsekwencjach nadmiernego korzystania z pornografii, mówi się m.in. o możliwości powstania obsesji seksualnej, a także hiperseksualności, co podkreślił Allen i in. (2017) wskazując, że nadużywanie pornografii było najbardziej charakterystycznym problemem, występującym u 81% osób z hiperseksualnością, które brały udział we wstępnych badaniach naukowych.

Badania przeprowadzone na parach przez Poulsena i współpracowników (2013) wykazały, że mężczyźni znacznie częściej korzystali z pornografii niż kobiety, co wiązało się także z większym ich przywiązaniem do tej formy rozładowywania napięcia seksualnego, w przeciwieństwie do kobiet. Co więcej, wyniki tych badań pozwoliły wnioskować, iż pornografia ma istotny wpływ na satysfakcję z życia seksualnego zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Mianowicie, im częściej mężczyźni korzystali z pornografii, tym mniejszą odczuwali satysfakcję z życia seksualnego, ponieważ ich oczekiwania w stosunku do partnerek były większe. Campbell i Kohut (2017) podkreślają, iż bardziej prawdopodobne jest oglądanie pornografii osobno, niż wspólnie z partnerem. Dodają także, że mężczyźni najczęściej oglądają filmy pornograficzne w samotności, czego głównym celem jest rozładowanie napięcia seksualnego, natomiast kobiety rzadziej oglądają tego typu treści w ogóle, a jeśli już, to robią to wspólnie z partnerem między innymi po to, aby dodać pikanterii wspólnym zbliżeniom. Autorzy tego badania przeprowadzili także eksperyment, w którym poprosili uczestników o wspólne oglądanie filmów erotycznych przez kilka tygodni. Wyniki tego eksperymentu były ciekawe, ponieważ pokazały krótkoterminowy wzrost aktywności seksualnej w porównaniu do par, które nie oglądały wspólnie filmów pornograficznych. Eksperyment ten wykazał, że ten rodzaj oglądanych filmów znacznie podwyższył chęć obojga partnerów do wzajemnej bliskości, przy czym nie wpłynął negatywnie na postrzeganą przez nich wzajemną atrakcyjność, kompetencje seksualne i ich własną satysfakcję seksualną. Liczne badania korelacyjne (Campbell, Kohut, 2017) wskazują na bardzo szeroki wachlarz możliwych konsekwencji korzystania z pornografii. Pary, w których tylko jeden z partnerów oglądał filmy pornograficzne, charakteryzowały się większą częstotliwością występowania dysfunkcji seksualnych, natomiast u tych, u których oboje partnerów korzystało z pornografii, niekoniecznie wspólnie, zauważono relatywnie mniejszy poziom dysfunkcji seksualnych, a także wzrost klimatu erotycznego. Z kolei pary, które nie oglądały filmów pornograficznych w ogóle miały przeciętne wyniki zarówno w kontekście dysfunkcji, jak i klimatu erotycznego. Co więcej, inne wyniki pokazały, że mężczyźni częściej korzystają z pornografii z powodu niższej satysfakcji seksualnej i mniejszego poziomu spełnienia, natomiast kobiety korzystają z niej częściej z powodu wysokiego spełnienia seksualnego. Muusses i współpracownicy (2015) w swoich badaniach wskazali na jedną bardzo istotną implikację, mianowicie na związek pomiędzy korzystaniem z treści internetowych o charakterze seksualnym i postrzeganą jakością związku. Mężowie, którzy uważali, że nie są spełnieni seksualnie w swoich związkach zdecydowanie częściej korzystali z takich treści, co zwrotnie wpływało na obniżenie ich zadowolenia ze związku, a także zmniejszało poziom ich zaangażowania w związek. Nieco inaczej prezentowała się sytuacja wśród żon, ponieważ korzystanie z treści internetowych o charakterze erotycznym nie miało większego wpływu na jakość związku z ich perspektywy. Co więcej przeprowadzone badania wykazały związek, w którym im bardziej mężowie byli usatysfakcjonowani seksualnie, tym mniejsze występowało prawdopodobieństwo, że ich żony będą korzystały z pornografii. Powszechnie wiadome jest, że ludzie selekcjonują wyszukiwany w Internecie materiał pod kątem swoich specyficznych potrzeb, co w tym przypadku zaspokaja potrzebę satysfakcjonującego seksu.

Podsumowanie

Powyższe badania wskazują na szeroki wachlarz przyczyn i skutków korzystania z pornografii zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Seks w dzisiejszych czasach nadal jest tematem, który mieści się w kategoriach tabu. Powszechnie sądzi się, że pornografia ma zły wpływ na satysfakcję z życia seksualnego par i jakość ich związku, a nawet może doprowadzić do jego rozpadu. Oczywiście, może wnosić ona szereg negatywnych skutków w życie pary, lecz czy winą należy obarczać pornografię samą w sobie? Mnogość badań, w tym niektóre wyżej przytoczone, wykazała, że życie seksualne par, które wspólnie oglądały filmy pornograficzne poprawiła się znacznie i nie wpłynęła negatywnie na ocenę wzajemnej atrakcyjności. O takich wynikach nie można powiedzieć w przypadku samotnych projekcji filmów pornograficznych czy to mężczyzn czy kobiet. Jest to ogromna różnica, która być może wiąże się z brakiem komunikacji w związku o potrzebach i fantazjach seksualnych obu stron. W sytuacjach, w których nie ma porozumienia, a obie strony liczą, że będą się wzajemnie domyślać, ucieczka w pornografię może jedynie pogorszyć relację, poprzez wzmaganie fantazji, które być może nigdy nie będą mogły być zrealizowane, co tylko pogłębi frustrację. Co więcej nadmierne korzystanie z pornografii może wpłynąć na przyzwyczajenie się do określonego sposobu osiągania orgazmów w wyniku masturbacji, co uniemożliwi doprowadzenie się do takiej samej przyjemności z partnerem, ponieważ ciało przyzwyczai się do pewnych stałych ruchów, których partner nie będzie w stanie powtórzyć. Ważne dla par jest komunikowanie swoich potrzeb i fantazji seksualnych, nawet jeśli niektóre mogą być niezaakceptowane w danej chwili, ponieważ to sprawna komunikacja jest podstawą udanego związku.

A dowodzik jest?

  • Allen, A., Kannis-Dymand, L., & Katsikitis, M. (2017). Problematic internet pornography use: The role of craving, desire thinking, and metacognition. Addictive Behaviors, 70, 65-71.
  • Campbell, L., & Kohut, T. (2017). The use and effects of pornography in romantic relationships. Current Opinion in Psychology, 13, 6-10.
  • Donevan, M., & Mattebo, M. (2017). The relationship between frequent pornography consumption, behaviours, and sexual preoccupancy among male adolescents in Sweden. Sexual & Reproductive Healthcare, 12, 82-87.
  • Döring, N. M. (2009). The Internet’s impact on sexuality: A critical review of 15years of research. Computers in Human Behavior, 25(5), 1089-1101.
  • Owens, E. W., Behun, R. J., Manning, J. C., & Reid, R. C. (2012). The impact of Internet pornography on adolescents: A review of the research. Sexual Addiction & Compulsivity, 19(1-2), 99-122.
  • Poulsen, F. O., Busby, D. M., & Galovan, A. M. (2013). Pornography use: Who uses it and how it is associated with couple outcomes. Journal of sex research, 50(1), 72-83.
  • Muusses, L. D., Kerkhof, P., & Finkenauer, C. (2015). Internet pornography and relationship quality: A longitudinal study of within and between partner effects of adjustment, sexual satisfaction and sexually explicit internet material among newly-weds. Computers in Human Behavior, 45, 77-84.

Aleksandra Pałka

Studentka V roku roku psychologii o specjalności psychologii sądowej oraz psychologii rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia. Dotychczas wzięła udział m.in. w II Śląskiej Konferencji Seksuologicznej: "Kto się czubi ten się lubi, rozmowy o seksie i nie tylko" w Katowicach oraz w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: "Filmowe psychotropy" w Katowicach. Naukowo interesuję się seksualnością człowieka, relacjami w bliskich związkach oraz zachowaniami konsumenckimi, a prywatnie zwierzętami.

Kategorie: Popularnonaukowe

Udostępnij

BIULETYN INFORMACYJNY

Cieszymy się, że chcesz być z nami na bieżąco!

Wszystkie zbierane przez nas dane są ograniczone do minimum. Dlatego wystarczy, że podasz nam swój adres e-mail a raz w miesiącu wyślemy Ci kilka najciekawszych informacji ze świata psychologii.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera. Możesz to zrobić wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail: d.kantorowicz@mala-psychologia.eu

Informacje na temat przetwarzanych danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności (link).