Portal
Mała Psychologia

Związek intelektualnej pokory z otwartością na odmienne punkty widzenia

Abstrakt:

Słowa kluczowe: naukowa pokora, otwartość, badania, skala intelektualnej pokory.

Według autorów artykułu w "Self and Identity", wszyscy możemy odnieść korzyść dzięki pewnej dozie intelektualnej pokory. Ludzie, którzy ją wykazują, są otwarci na punkt widzenia innych osób oraz postrzegają różnice zdań jako szansę na naukę. Obiecujące są wyniki ostatnich badań, które sugerują, że rozwój tej cechy jest możliwy nawet w krótkim czasie!

Skala Intelektualnej Pokory

Tenelle Porter i Karina Schumann z Uniwersytetu w Pittsburgu stworzyły nowy kwestionariusz do pomiaru intelektualnej pokory, w którym badany musi określić, czy zgadza się dziewięcioma stwierdzeniami. Kwestionariusz bazuje na koncepcji autorów, w której intelektualna pokora opisywana jest jako zdolność do dostrzegania swojej omylności oraz doceniania zdolności intelektualnych innych osób. Pełną listę twierdzeń można zobaczyć poniżej.

  • Jestem gotowy się przyznać, gdy czegoś nie wiem.
  • Lubię mówić innym komplementy na temat ich intelektu.
  • Staram się przyjrzeć swoim słabym stronom w celu rozwijania inteligencji.
  • Poszukuję informacji zwrotnych dotyczących moich przekonań, nawet jeśli są one krytyczne.
  • Przyjmuję do wiadomości, gdy ktoś wie ode mnie więcej na dany temat.
  • Jeśli ktoś nie rozumie mojego punktu widzenia, to prawdopodobnie dlatego, że nie jest wystarczająco mądry by to zrozumieć (R).
  • Czasami zadziwiają mnie zdolności intelektualne innych osób.
  • Czuje się niekomfortowo, gdy ktoś wytyka błędy w moim myśleniu (R).
  • Nie lubię, gdy ktoś wytyka błędy w moim rozumowaniu (R).

Każde z twierdzeń należy ocenić na skali od 1 do 7, przyjmując, że: „1” oznacza: zdecydowanie się nie zgadzam, a „7” – zdecydowanie się zgadzam (litera R na końcu zdania oznacza, że skala w danym stwierdzeniu jest odwrócona).

Badania:

W początkowych badaniach niemalże 200 uczniów miało wypełnić Skalę Intelektualnej Pokory wraz z innymi narzędziami do pomiaru cech osobowości. Następnie uczestnicy badania zostali poproszeni o wyobrażenie sobie sytuacji, gdy inni uczniowie nie zgadzają się z nimi na lekcji historii odnośnie powodów wybuchu I Wojny Światowej, bądź też w sprawie fragmentu tekstu na zajęciach z angielskiego. Następnie uczniowie przyznawali, co by pomyśleli i powiedzieli o osobie, która się z nimi nie zgadza. Drugie badanie było bardzo podobne, jednak w tym przypadku studenci mieli wyobrazić sobie kłótnię z drugą osobą, która miała dotyczyć bardziej kontrowersyjnych tematów (na przykład zakazu posiadania broni lub małżeństwa osób tej samej płci).

W obu badaniach uczniowie z wyższym wynikiem na skali intelektualnej pokory byli skłonni do myślenia o osobie, która się z nimi nie zgadzała, w bardziej konstruktywny sposób (uwzględniono również takie czynniki jak samoocena, narcyzm, ogólna uległość, otwartość oraz pokora). Na przykład: osoba wykazująca odmienne zdanie nie była postrzegana jako mało inteligentna, tylko jako posiadająca własne spojrzenie na dany problem. Co więcej, osoby te zamiast wzniecać sprzeczki i próbować na siłę zmieniać perspektywę innych, starały się zebrać więcej informacji na temat ich punktu widzenia.

Ograniczenia i kolejne badania:

Bez wątpienia założenia te mają pewne ograniczenia, które wynikają z procedury badania. Czy reakcje uczestników na hipotetyczne scenariusze byłyby takie same, gdyby te sytuacje miały miejsce naprawdę? Aby to sprawdzić, Porter i Schumann, za pośrednictwem Amazon Mechanical Turk, poprosili niemalże 200 uczniów o wypełnienie kwestionariusza badającego intelektualną pokorę przed zaprezentowaniem swojego stanowiska w sprawie kontroli posiadania broni czy kary śmierci.  Następnym krokiem było zapoznanie się uczestników z opiniami innych osób, które były zgodne z ich własnym punktem widzenia lub nie (w rzeczywistości opinie były stworzone przez badaczy). Badacze brali pod uwagę gotowość uczestników do tego, by zapoznać się z odmiennym punktem widzenia niż ich własny, dlatego też wyższe wyniki na Skali Intelektualnej Pokory uzyskały te osoby, które poświęciły więcej czasu na przeczytanie odmiennych opinii.

Czy nie byłoby cudownie, gdyby każdy z nas był trochę bardziej intelektualnie pokorny? Badacze testowali oddziaływanie interwencji, która miała zwiększyć pożądaną cechę poprzez promowanie założenia, że inteligencja jest plastyczna. Jeśli uważasz, że inteligencję można rozwijać w ciągu życia, to fakt, że czegoś nie wiesz lub się mylisz, wcale nie będzie oznaczał, że jesteś skazany na potępienie i bycie głupim. Ostatnie badanie pokazało, że uczestnicy, którzy zapoznali się z artykułem o plastyczności inteligencji, osiągali wyższe wyniki na Skali Intelektualnej Pokory niż osoby czytające artykuł o tym, że poziom inteligencji jest stały i nie można na niego wpłynąć.

Wątpliwości:

W świecie, w którym słuchanie innych przychodzi nam trudniej niż kiedykolwiek, badanie to jest niezwykle wartościowe. Niemniej jednak, zaprezentowane treści mogą budzić pewne wątpliwości, ponieważ jest to pierwsza próba wykazania zależności między intelektualną pokorą a otwartością na inne punkty widzenia. Kolejnym problemem jest fakt, że badanie bazowało na hipotetycznych scenariuszach, a wszyscy uczestnicy to mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Nie zmienia to jednak faktu, że jest ono inspirujące dla kolejnych badaczy, którzy będą starali się pokonać napotkane przeszkody i rozwinąć opisywane zagadnienie. Autorzy podsumowują, że promowanie intelektualnej pokory może być sposobem na uczynienie sytuacji niezgody bardziej konstruktywną. Wykonane przez nich badanie udowadnia, że patrzenie na inteligencje jako konstrukt, który można doskonalić, może być łatwym sposobem na rozwijanie w sobie intelektualnej pokory i czerpania z niej korzyści.

Autor:

  • Christian Jarrett

A dowodzik jest?

Tłum. Magdalena Kwaśnik

Udostępnij

BIULETYN INFORMACYJNY