O nas

Pragniemy stworzyć miejsce, które m.in. poprzez publikację artykułów, prowadzenie badań, promocję i organizację wydarzeń, realizację projektów oraz rzetelną psychoedukację przyczyni się do upowszechniania wiedzy psychologicznej oraz wspomagania jej rozwoju. Wszelkie nasze działania realizujemy na zasadzie non-profit.

Nasza Misja

Naszą główną misją jest systematyczne wspieranie rozwoju nauki jaką jest psychologia. Poprzez zwiększanie świadomości jej znaczenia, aktywizację społeczeństwa, dekonstrukcję mitów, które narosły wokół niej, a także integrację środowiska psychologicznego oraz współpracę z wieloma ekspertami chcemy, wpłynąć na stałe doskonalenie się psychologii naukowej w Polsce i na świecie.

Nasza Wizja

Mamy nadzieję skupić wokół naszej idei osoby oraz organizacje krajowe i zagraniczne pragnące poświęcić swoją wiedzę, umiejętności, a także czas na rzecz rozwoju psychologii jako nauki.

Nasze Wartości

Naszymi głównymi wartościami są: popularyzacja wiedzy psychologicznej opartej o rzetelne źródła, profesjonalizm oraz dobro ludzi, którzy mają styczność z psychologią na różnych płaszczyznach swojego życia. Odwołując się do nich – podejmujemy się realizacji i wspieramy jedynie te inicjatywy, które w swoich założeniach oraz praktyce kierują się podobnymi ideami.


Działamy poprzez:

Publikacje

Głównym celem naszej Redakcji jest popularyzacja wiedzy psychologicznej. Realizujemy go głównie poprzez pisanie artykułów, tłumaczenie zagranicznych publikacji oraz recenzowanie książek o tematyce psychologicznej. Współpracujemy również z Autorami zewnętrznymi. Wszystkich zainteresowanych publikacją artykułu na łamach portalu Mała Psychologia zapraszamy do nadsyłania swoich tekstów.

Badania naukowe

Mając na celu rozwój psychologii jako nauki, realizujemy własne projekty badawcze. Ponadto wspieramy badania prowadzone przez inne osoby i instytucje oraz pomagamy naukowcom przy zbieraniu niezbędnych danych. Dbając o rzetelność nauki, zachęcamy do replikacji przeprowadzonych badań - własnych, jak również innych autorów.

Projekty

Realizujemy szereg projektów mających na celu popularyzację oraz rozwój psychologii. Jesteśmy otwarci na współpracę. Zachęcamy do zapoznania się z prowadzonymi przez nas działaniami.

Promocję Wydarzeń

W odpowiedzi na potrzeby naszych odbiorców prowadzimy przegląd aktualnych konferencji, szkoleń, wykładów, ofert pracy oraz konkursów badawczych. Patronujemy również wartościowym wydarzeniom, akcjom i kampaniom społecznym, badaniom oraz wszelkim innym inicjatywom związanym z tematyką naszej działalności.

Psychoedukację

Prowadzimy szereg zabiegów mających na celu dekonstrukcje mitów wokół psychologii oraz przybliżenie jej mechanizmów. Nasza działalność obejmuje również edukacje w zakresie zaburzeń psychicznych  i emocjonalnych, jak również redukcję zjawiska stygmatyzacji i wykluczenia społecznego.

Profilaktykę

Rozpowszechniając wiedzę o psychologii i zdrowiu, staramy się zwiększać świadomość zdrowotną społeczeństwa. Przedstawiamy dziedzinę psychologii nie tylko jako potencjalną pomoc w kryzysie i chorobie, ale i podkreślamy jej możliwości w zakresie wzmacniania zdrowia i profilaktyki chorób.