Kim jesteśmy

Głównym celem naszej redakcji jest popularyzacja wiedzy psychologicznej opartej na dowodach naukowych. Realizujemy go głównie poprzez pisanie artykułów, tłumaczenie zagranicznych publikacji oraz recenzowanie książek o tematyce psychologicznej. Wszelkie nasze działania realizujemy pro publico bono.

Nasza Misja

Naszą główną misją jest systematyczne wspieranie rozwoju nauki jaką jest psychologia. Poprzez zwiększanie świadomości jej znaczenia, aktywizację społeczeństwa, dekonstrukcję mitów, które narosły wokół niej, a także integrację środowiska psychologicznego oraz współpracę z wieloma ekspertami chcemy, wpłynąć na stałe doskonalenie się psychologii naukowej w Polsce i na świecie.

Nasza Wizja

Mamy nadzieję skupić wokół naszej idei osoby oraz organizacje krajowe i zagraniczne pragnące poświęcić swoją wiedzę, umiejętności, a także czas na rzecz rozwoju psychologii jako nauki.

Nasze Wartości

Naszymi głównymi wartościami są: popularyzacja wiedzy psychologicznej opartej o dowody naukowe, profesjonalizm oraz dobro ludzi, którzy mają styczność z psychologią na różnych płaszczyznach swojego życia. Odwołując się do nich – podejmujemy się realizacji i wspieramy jedynie te inicjatywy, które w swoich założeniach oraz praktyce kierują się podobnymi ideami

Co nowego?

Czy powinniśmy uwalniać swój gniew?

Wiele z nas spotyka się na co dzień z informacjami, że powinniśmy uwalniać swój gniew (nawet w sposób agresywny). Badania dowodzą zaś, że wyrażanie go w sposób niekontrolowany i nadmierny może być nie tylko niekorzystne, ale również niebezpieczne.

Więcej