Kim jesteśmy

Pragniemy stworzyć miejsce, które m.in. poprzez publikację artykułów, prowadzenie badań, promocję i organizację wydarzeń, realizację projektów oraz rzetelną psychoedukację przyczyni się do upowszechniania wiedzy psychologicznej oraz wspomagania jej rozwoju. Wszelkie nasze działania realizujemy na zasadzie non-profit.

Nasza Misja

Naszą główną misją jest systematyczne wspieranie rozwoju nauki jaką jest psychologia. Poprzez zwiększanie świadomości jej znaczenia, aktywizację społeczeństwa, dekonstrukcję mitów, które narosły wokół niej, a także integrację środowiska psychologicznego oraz współpracę z wieloma ekspertami chcemy, wpłynąć na stałe doskonalenie się psychologii naukowej w Polsce i na świecie.

Nasza Wizja

Mamy nadzieję skupić wokół naszej idei osoby oraz organizacje krajowe i zagraniczne pragnące poświęcić swoją wiedzę, umiejętności, a także czas na rzecz rozwoju psychologii jako nauki.

Nasze Wartości

Naszymi głównymi wartościami są: popularyzacja wiedzy psychologicznej opartej o rzetelne źródła, profesjonalizm oraz dobro ludzi, którzy mają styczność z psychologią na różnych płaszczyznach swojego życia. Odwołując się do nich – podejmujemy się realizacji i wspieramy jedynie te inicjatywy, które w swoich założeniach oraz praktyce kierują się podobnymi ideami.

Co nowego?

Próżniactwo społeczne czyli w grupie raźniej, ale mniej produktywnie

Próżniactwo społeczne polega na mniejszym angażowaniu się w czynność wykonywaną w grupie w porównaniu do czynności wykonywanej indywidualnie. Na przestrzeni lat powstało mnóstwo badań, dzięki którym wyodrębniono powody oraz czynniki wzmacniające opisywane zjawisko. Zaproponowano również strategie, które pomagają je zredukować lub wyeliminować

Więcej

Psychoanaliza to nie tylko pseudonauka, ale nawet królowa pseudonauk

W swoich poprzednich książkach Crews oświadczył, że psychoanaliza to nie tylko pseudonauka, ale nawet "królowa pseudonauk", gdyż jest jedyną, która zawiera w sobie wyjaśnienie, dlaczego niektórzy ludzie nie chcą w nią wierzyć – dzieje się tak rzekomo z powodu "nieświadomego oporu", który można by wyjaśnić tylko za pomocą idei i metod Freuda.

Więcej

Siła argumentów nadawcy a motywacja do przetwarzania informacji

Petty i Cacioppo (1979) zwrócili uwagę na fakt, że w porównaniu do warunków naturalnych, stosunkowo łatwo jest zauważyć zmianę postaw w eksperymentach laboratoryjnych. Aby wytłumaczyć ten fenomen badacze odwołali się do osobistego zaangażowania jednostki, (por. Hovland, 1959).

Więcej

Kilka słów o czasie w psychologii

Czas odgrywa niemałą rolę w funkcjonowaniu człowieka - każde zjawisko i każdy proces psychiczny ma charakter temporalny (czasowy) (Zając – Lamparska, 2011). Dlatego nie powinien dziwić fakt, że wzbudził on również zainteresowanie psychologów

Więcej