Kim jesteśmy

Pragniemy stworzyć miejsce, które m.in. poprzez publikację artykułów, prowadzenie badań, promocję i organizację wydarzeń, realizację projektów oraz rzetelną psychoedukację przyczyni się do upowszechniania wiedzy psychologicznej oraz wspomagania jej rozwoju. Wszelkie nasze działania realizujemy na zasadzie non-profit.

Nasza Misja

Naszą główną misją jest systematyczne wspieranie rozwoju nauki jaką jest psychologia. Poprzez zwiększanie świadomości jej znaczenia, aktywizację społeczeństwa, dekonstrukcję mitów, które narosły wokół niej, a także integrację środowiska psychologicznego oraz współpracę z wieloma ekspertami chcemy, wpłynąć na stałe doskonalenie się psychologii naukowej w Polsce i na świecie.

Nasza Wizja

Mamy nadzieję skupić wokół naszej idei osoby oraz organizacje krajowe i zagraniczne pragnące poświęcić swoją wiedzę, umiejętności, a także czas na rzecz rozwoju psychologii jako nauki.

Nasze Wartości

Naszymi głównymi wartościami są: popularyzacja wiedzy psychologicznej opartej o rzetelne źródła, profesjonalizm oraz dobro ludzi, którzy mają styczność z psychologią na różnych płaszczyznach swojego życia. Odwołując się do nich – podejmujemy się realizacji i wspieramy jedynie te inicjatywy, które w swoich założeniach oraz praktyce kierują się podobnymi ideami.

Co nowego?

Psycholog szkolny - dobre praktyki psychologa

"Dobry psycholog jest w szkole wszędzie, można się wręcz o niego potknąć, bo problemy i potrzeby są tam gdzie uczniowie." W ramach projektu Dobre Praktyki Psychologa, dr Joanna Rajcher przedstawia kilka pożytecznych wskazówek odnośnie zawodu psychologa szkolnego.

Więcej

Pobawmy się razem! Krótki przewodnik po dziecięcej zabawie.

Zabawa stanowi podstawową aktywność dzieci. Choć dla nich jest ona przede wszystkim źródłem radości, psychologowie odkryli także inne, prawdopodobnie mniej ekscytujące jej zastosowania. Dlaczego zabawa jest tak ważna dla rozwoju dzieci? Jakie zabawy warto zaproponować naszym pociechom, aby mądrze je wspierać?

Więcej

Folie a deux - zaraźliwy obłęd?

Indukowane zaburzenia urojeniowe polegają na tym, że dotykają dwóch lub większej liczby osób, które łączy bliska relacja. Kiedy jedna osoba jest chora, druga może częściowo przejąć od niej zaburzenie.

Więcej

Nie przegap również...

Komu ufamy?

W Polsce panuje przekonanie, że innym nie należy ufać. Nasze społeczeństwo cechuje się niskim zaufaniem okazywanym ludziom. Na wysokim poziomie utrzymuje się natomiast wskaźnik zaufania w sferze prywatnej. Psycholog prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski uważa, że: „Trzeba ryzykować i uczyć się zaufania”. Zaufanie to przewidywanie pozytywnych dla nas efektów dzia

Więcej

Efekt Sylvii Plath

Zjawisko nazwane „efektem Sylvii Plath”, ukazuje silne związki pomiędzy wysoką kreatywnością a zapadalnością na choroby psychiczne.

Więcej

Neuropsychologia kliniczna

Czytając „Neuropsychologię kliniczną” autorstwa D. Darby i K. Walsha przez większość czasu zastanawiałam się, dlaczego nie spotkałam się z nią na moich studiach psychologicznych. Oczywiście pozycje, z których dane mi się było uczyć nie były złe, jednak ta książka jest świetnie ustrukturyzowana i przeprowadza czytelnika od postaw neurologii po zagadnienia zde

Więcej

Czy smutek to jedna emocja?

Badacze z Uniwersytetu Doshisha w Kioto: Mariko Shirai i Naoto Suzuki w najnowszym badaniu postanowili poszukać odpowiedzi na pytanie o cielesne następstwa smutku, a także zbadać, czy dwa wyróżnione przez nich podtypy smutku: strata kogoś bliskiego i porażka w osiągnięciu celu, będą manifestować się się w ciele i umyśle w odmienny sposób.

Więcej

Wpływ dotyku

Liczne badania nad wpływem społecznym podkreślają ważną rolę dotyku. Pokazują, że ludzie są bardziej skłonni do spełniania prośby kierowanej przez osobę nieznajomą , gdy ta lekko dotknie ich w ramię lub rękę.

Więcej

Moralności się nie uczymy – tworzymy ją.

Lawrence Kohlberg, zainspirowany pracami Jeana Piageta, zauważył, że już w dzieciństwie nabywamy zdolność do rozróżnienia dobra i zła, a kolejne poziomy zrozumienia moralności rozwijają się zgodnie z inteligencją. Zbadał, na czym polega pojmowanie moralności w każdym kolejnym stadium rozwoju i z jaką dokładnością pojawiają się one kolejno u wszystkich dzieci

Więcej

Nieposłuszne dzieci?

"Jednym z takich zagadnień jest dziecięce nieposłuszeństwo. I to właśnie jemu (zawężając omawiany okres do okolic 3 roku życia dziecka) oraz rodzicielskim reakcjom na nie chciałbym poświęcić ten tekst. Nie będzie on jednak zawierał porad związanych z radzeniem sobie z nieposłuszeństwem dziecka, ale raczej pomagał spojrzeć na tę kwestię w świetle teorii Lwa S

Więcej