Kim jesteśmy

Pragniemy stworzyć miejsce, które m.in. poprzez publikację artykułów, prowadzenie badań, promocję i organizację wydarzeń, realizację projektów oraz rzetelną psychoedukację przyczyni się do upowszechniania wiedzy psychologicznej oraz wspomagania jej rozwoju. Wszelkie nasze działania realizujemy na zasadzie non-profit.

Nasza Misja

Naszą główną misją jest systematyczne wspieranie rozwoju nauki jaką jest psychologia. Poprzez zwiększanie świadomości jej znaczenia, aktywizację społeczeństwa, dekonstrukcję mitów, które narosły wokół niej, a także integrację środowiska psychologicznego oraz współpracę z wieloma ekspertami chcemy, wpłynąć na stałe doskonalenie się psychologii naukowej w Polsce i na świecie.

Nasza Wizja

Mamy nadzieję skupić wokół naszej idei osoby oraz organizacje krajowe i zagraniczne pragnące poświęcić swoją wiedzę, umiejętności, a także czas na rzecz rozwoju psychologii jako nauki.

Nasze Wartości

Naszymi głównymi wartościami są: popularyzacja wiedzy psychologicznej opartej o rzetelne źródła, profesjonalizm oraz dobro ludzi, którzy mają styczność z psychologią na różnych płaszczyznach swojego życia. Odwołując się do nich – podejmujemy się realizacji i wspieramy jedynie te inicjatywy, które w swoich założeniach oraz praktyce kierują się podobnymi ideami.

Co nowego?

Studencie, potrzebuję Ciebie! (i tylko Ciebie)

Henrich, Heine i Norenzayan opisali WEIRD, o którym pisze się w książkach psychologii, ale zapomina we własnych badaniach. Studenci są przyjemni w badaniach. Tradycja badania studentów psychologii (a także szczurów i gołębi) powinna jednak przeminąć, by na jej miejsce mogła wejść inna tradycja – ta, w której szanujemy czystość badań.

Więcej

Mózg kobiety mocniej reaguje na zachowanie prospołeczne

Eksperymenty behawioralne wykazują, że kobiety są hojniejsze od mężczyzn. Niedawno badaczom z Uniwersytetu w Zurychu udało się wykazać, że mózgi kobiet i mężczyzn przetwarzają zachowania prospołeczne i egoistyczne w inny sposób.

Więcej

Spróbuj nie myśleć o zielonym krasnalu ogrodowym podlewającym trawnik

Następnie odpowiedz mi na pytanie: dlaczego wciąż o nim myślisz, skoro prosiłem cię o coś zupełnie innego? Zjawisko to jest nazwane efektem rykoszetu. Polega on na pojawianiu się intruzywnych myśli, które są niezależne od naszej woli. Próby tłumienia niechcianych obrazów mogą przynieść skutek odwrotny, czyli krasnal będzie próbował zwrócić na siebie uwagę.

Więcej

Wrodzona ślepota chroni przed zachorowaniem na schizofrenię

Schizofrenia jest zaburzeniem psychicznym, które charakteryzuje się m. in. nieadekwatnym postrzeganiem rzeczywistości. Nie dotyka ona jednak każdego – osoby z wrodzoną ślepotą nie mogą na nią zachorować. Wrodzona ślepota nie chroni jednak przed innymi zaburzeniami psychicznymi lub rozwojowymi.

Więcej

Nie przegap również...

Przemoc seksuala wobec dziecka

Sam problem (przemocy seksualnej) został poruszony w polskim prawie oraz opinii publicznej stosunkowo niedawno, stąd potrzeba jasnego określenia zjawiska i określenia dróg pomocy jest nie tyle potrzebna, co konieczna.

Więcej

Nieświadoma uwaga

Potocznie panuje klasyczne przekonanie, iż uwaga jest zawsze tożsama ze świadomym spostrzeganiem bodźców. Jak pokazuje poniższa analiza, koncepcja ta nie obroniła się w świetle badań. Stosując podczas eksperymentu informację podprogową (tzw. bodziec subliminalny), można zaobserwować jej wpływ na decyzje badanych, mimo, że uczestnicy nie zdają sobie z niej sp

Więcej

ScienceShip - crowdfunding z myślą o projektach badawczych

Obecnie crowdfunding jest stosunkowo młodą, rozwijającą się platformą. Do tej pory najczęściej dofinansowywane były projekty kulturalne lub biznesowe. Czemu więc nie wykorzystać crowdfundingu do popularyzacji nauki? Platforma ScienceShip.com stworzona jest z myślą o naukowcach i ich projektach badawczych. Projekty naukowe są weryfikowane przez specjalną radę

Więcej

Kompulsywny syndrom języka obcego

Włoscy badacze wraz z psychologami z Edynburga przeanalizowali przypadek mężczyzny, który po urazie mózgu zaczął posługiwać się językiem francuskim w sposób kompulsywny. Należy zaznaczyć, że mężczyzna ostatni raz używał tego języka ponad trzydzieści lat temu i znał tylko jego podstawy.

Więcej

Czy psychologię dotknął kryzys replikacyjny?

W czwartek 03.03.2016 r. naukowcy z Uniwersytetu Harvarda oraz Virginia poddali w wątpliwość rezultaty badania, którego wyniki wskazywały na błędy w replikacji ponad połowy ze 100 analizowanych badań psychologicznych. Badacze wskazywali w nim, że zastosowane metody zostały źle zaprojektowane oraz niewłaściwie zastosowane, co znacząco przyczyniło się do przes

Więcej

Co jest przyczyną schizofrenii?

Jak donoszą naukowcy z Harvardu, niektórzy ludzie chorują na schizofrenię, ponieważ proces rozwoju ich mózgu w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości uległ zakłóceniu. Badanie dotyczące tego odkrycia zostało opublikowane 27 stycznia 2016 roku w magazynie Nature.

Więcej