Kim jesteśmy

Pragniemy stworzyć miejsce, które m.in. poprzez publikację artykułów, prowadzenie badań, promocję i organizację wydarzeń, realizację projektów oraz rzetelną psychoedukację przyczyni się do upowszechniania wiedzy psychologicznej oraz wspomagania jej rozwoju.

Nasza Misja

Naszą główną misją jest systematyczne wspieranie rozwoju nauki jaką jest psychologia. Poprzez zwiększanie świadomości jej znaczenia, aktywizację społeczeństwa, dekonstrukcję mitów, które narosły wokół niej, a także integrację środowiska psychologicznego oraz współpracę z wieloma ekspertami chcemy, wpłynąć na stałe doskonalenie się psychologii naukowej w Polsce i na świecie.

Nasza Wizja

Mamy nadzieję skupić wokół naszej idei osoby oraz organizacje krajowe i zagraniczne pragnące poświęcić swoją wiedzę, umiejętności, a także czas na rzecz rozwoju psychologii jako nauki.

Nasze Wartości

Naszymi głównymi wartościami są: popularyzacja wiedzy psychologicznej opartej o rzetelne źródła, profesjonalizm oraz dobro ludzi, którzy mają styczność z psychologią na różnych płaszczyznach swojego życia. Odwołując się do nich – podejmujemy się realizacji i wspieramy jedynie te inicjatywy, które w swoich założeniach oraz praktyce kierują się podobnymi ideami.

Aktualności

Liczba Dunbara - ile możemy mieć znajomych?

Według teorii mózgu społecznego wielkość grupy, w jakiej żyją osobniki z rzędu naczelnych wynika z wielkości mózgu - świat społeczny jest skomplikowany i funkcjonowanie w nim wymaga stosowania się do wielu reguł oraz pamiętania ogromnej liczby zależności między uczestnikami grupy, co jest możliwe dzięki rozwiniętej korze nowej.

Więcej

E-learning w biznesie: wprowadzenie

W tekście zaprezentowana zostanie tematyka z zakresu wykorzystywania e-learningu w biznesie. Przytoczony fragment pracy magisterskiej zawiera rozważania dotyczące istoty narzędzia w kontekście kształcenia ustawicznego oraz przedstawia ujęcie definicyjne instrumentu. W kolejnych artykułach z niniejszej tematyki rozważone zostaną aspekty historyczne e-edukacji

Więcej

Im więcej tym lepiej? O paradoksie wyboru.

Powszechny pogląd głosi, że wolność to możliwość wyboru, a im większa możliwość wyboru, tym lepiej. Prawda jest niestety nieco inna - jakikolwiek wybór jest lepszy niż żaden, jednak ogrom alternatyw jest o wiele gorszy niż kilka opcji do wyboru.

Więcej

Inteligencja jako efekt działania doboru płciowego

Jedną z ciekawszych teorii ewolucji inteligencji człowieka jest teoria odwołująca się do doboru płciowego (szczególnego przypadku doboru naturalnego) autorstwa Geoffrey'a Millera. Wedle niej nasz niezwykły mózg nie powstał jako adaptacja służąca do rozwiązywania problemów, takich jak konstruowanie narzędzi, zdobywanie pożywienia, polowanie, czy ochrona przed

Więcej

Wybiórczy umysł. Dlaczego tak bardzo przywiązujemy się do swoich poglądów?

Błędy poznawcze (czyli związane z przetwarzaniem informacji) to bardzo ciekawy obszar psychologii, pokazujący często, że nie jesteśmy tak obiektywni i krytyczni, jak mogłoby się wydawać. Efekt potwierdzenia (z ang. confirmation bias) oznacza tendencję do skupiania się na informacjach potwierdzających nasze dotychczasowe poglądy, opinie, a ignorowanie przesła

Więcej

Nie przegap również...

Nowa technika obrazowania ujawnia aktywność genów w mózgu

Nie dajcie się zwieść ładnym barwom pomarańczowych i cytrynowożółtych plam na zdjęciach mózgu. Jeśli wynalazcy nowego urządzenia się nie mylą, to eleganckie narzędzie do neuroobrazowania dostarcza więcej, niż tylko obrazy: jak donoszą naukowcy, jest to pierwszy mechanizm, który pokazuje również, gdzie geny są „włączane” lub „wyłączane” w mózgu żyjącej osoby.

Więcej

Transteoretyczny Model Zmiany

Zmiany są ważnym elementem naszego życia. Często niektórym z nas, zdarza się, że już samo słowo „zmiana” przyprawia o zawroty głowy. Badania dowodzą, że aby osiągnąć określony cel, musimy przejść przez 6 etapów, które zostały wyodrębnione przez James O. Prochaską, w stworzonym przez nią modelu zmiany.

Więcej

Języki obce a rozwój mózgu

Co jest lepsze, znać kilka języków, lecz nie całkiem dobrze czy jeden biegle? Okazuje się, że dla rozwoju naszego mózgu lepszy jest pierwszy wariant.

Więcej

Afazje. Zaburzenia mowy

Afazje to zaburzenia mowy powstałe w wyniku uszkodzeń różnych struktur mózgu. Objawami afazji mogą być zaburzenia w obszarach takich jak: rozumienie, pisanie, powtarzanie, spontaniczne mówienie lub czytanie.

Więcej