Kim jesteśmy

Pragniemy stworzyć miejsce, które m.in. poprzez publikację artykułów, prowadzenie badań, promocję i organizację wydarzeń, realizację projektów oraz rzetelną psychoedukację przyczyni się do upowszechniania wiedzy psychologicznej oraz wspomagania jej rozwoju. Wszelkie nasze działania realizujemy na zasadzie non-profit.

Nasza Misja

Naszą główną misją jest systematyczne wspieranie rozwoju nauki jaką jest psychologia. Poprzez zwiększanie świadomości jej znaczenia, aktywizację społeczeństwa, dekonstrukcję mitów, które narosły wokół niej, a także integrację środowiska psychologicznego oraz współpracę z wieloma ekspertami chcemy, wpłynąć na stałe doskonalenie się psychologii naukowej w Polsce i na świecie.

Nasza Wizja

Mamy nadzieję skupić wokół naszej idei osoby oraz organizacje krajowe i zagraniczne pragnące poświęcić swoją wiedzę, umiejętności, a także czas na rzecz rozwoju psychologii jako nauki.

Nasze Wartości

Naszymi głównymi wartościami są: popularyzacja wiedzy psychologicznej opartej o rzetelne źródła, profesjonalizm oraz dobro ludzi, którzy mają styczność z psychologią na różnych płaszczyznach swojego życia. Odwołując się do nich – podejmujemy się realizacji i wspieramy jedynie te inicjatywy, które w swoich założeniach oraz praktyce kierują się podobnymi ideami.

Co nowego?

Badanie dotyczące zdrowia i jakości życia

Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi zaprasza do udziału anonimowym badaniu dotyczącym zdrowia i funkcjonowania zawodowego osób, których praca wymaga stałej obecności on-line. Badanie prowadzone jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Więcej

Konferencja: Pogranicza coachingu i psychoterapii

Konferencja „Pogranicza coachingu i psychoterapii” dedykowana jest szerzeniu rzetelnej wiedzy na temat obu tych form pomocy. Chcemy nakreślić podobieństwa i różnice oraz zaprezentować zagadnienia etyczne związane z wykonywaniem obu zawodów. Nasz portal objął Patronat nad tym wydarzeniem.

Więcej

Dysocjacyjne zaburzenia osobowości

Dysocjacyjne zaburzenie osobowości, czyli tzw. „osobowość mnoga”, to jedna z form amnezji funkcjonalnej. Takie amnezje, w przeciwieństwie do organicznych, nie są spowodowane uszkodzeniami mózgu, a zazwyczaj - traumatycznymi wydarzeniami, lękiem.

Więcej

Nie przegap również...

Jak działa pamięć? Fazy procesu pamięciowego

Pamięć to proces poznawczy, odpowiedzialny za nabywanie, przechowywanie i późniejsze odtwarzanie informacji. Klasyczny podział procesu pamięciowego składa się z zapamiętywania, przechowywania i odtwarzania. Jest on jednak zbyt ogólny, aby znaleźć odpowiedzi na wiele pytań związanych z mechanizmami ludzkiej pamięci.

Więcej

Nowa technika obrazowania ujawnia aktywność genów w mózgu

Nie dajcie się zwieść ładnym barwom pomarańczowych i cytrynowożółtych plam na zdjęciach mózgu. Jeśli wynalazcy nowego urządzenia się nie mylą, to eleganckie narzędzie do neuroobrazowania dostarcza więcej, niż tylko obrazy: jak donoszą naukowcy, jest to pierwszy mechanizm, który pokazuje również, gdzie geny są „włączane” lub „wyłączane” w mózgu żyjącej osoby.

Więcej

Zależność i niezależność od pola percepcyjnego

Styl poznawczy zależność-niezależność od pola percepcyjnego to konstrukt teoretyczny, za pomocą którego można scharakteryzować różnice indywidualne w zakresie percepcji bodźców zarówno wewnątrzustrojowych, jak i zewnątrzustrojowych. Zauważono (Witkin, 1968, 1978), że jedna grupa ludzi jest bardziej uwrażliwiona na sygnały z otoczenia zewnętrznego, jednocześn

Więcej

Do zakochania...4 minuty. Co psychologia mówi o rodzeniu się uczuć?

Omówione w artykule badania pokazują, że poczucie bliskości i chęć nawiązania relacji z drugą osobą można wytworzyć w warunkach laboratoryjnych. Okazuje się, że kilkuminutowy nieprzerwany kontakt wzrokowy powoduje powstanie silnych pozytywnych emocji i poczucia bliskości, oraz pogłębia więź z osobą, której patrzymy w oczy. Badacze proponują też inne metody n

Więcej

Psycholog, psychoterapeuta i psychiatra. W Warunkach Naturalnych odc.I

Psych-olog, psych-iatra, psych-oterapeuta… Często te trzy zawody wrzucane są do jednego worka, jako specjaliści od ludzkiej psychiki. Póki nie szuka się pomocy któregoś z nich, to ich odróżnianie może wydawać się mało istotne, może wręcz zbędne. Warto jednak dysponować ogólną wiedzą na temat tego, czego można oczekiwać od przedstawicieli tych trzech zawodów

Więcej

Psychologiczne znaczenie pieniędzy

Czytelnik otrzymuje publikację składającą się z 5 rozdziałów, w których autorka w sposób rzetelny i wyczerpujący przedstawia teorie dotyczące pieniędzy – ich natury i znaczenia, opisuje rodzaje postaw wobec pieniędzy oraz prezentuje przegląd najnowszych badań w tym obszarze.

Więcej