Kim jesteśmy

Głównym celem naszej redakcji jest popularyzacja wiedzy psychologicznej opartej o dowody naukowe. Realizujemy go głównie poprzez pisanie artykułów, tłumaczenie zagranicznych publikacji oraz recenzowanie książek o tematyce psychologicznej. Wszelkie nasze działania realizujemy na zasadzie non-profit.

Nasza Misja

Naszą główną misją jest systematyczne wspieranie rozwoju nauki jaką jest psychologia. Poprzez zwiększanie świadomości jej znaczenia, aktywizację społeczeństwa, dekonstrukcję mitów, które narosły wokół niej, a także integrację środowiska psychologicznego oraz współpracę z wieloma ekspertami chcemy, wpłynąć na stałe doskonalenie się psychologii naukowej w Polsce i na świecie.

Nasza Wizja

Mamy nadzieję skupić wokół naszej idei osoby oraz organizacje krajowe i zagraniczne pragnące poświęcić swoją wiedzę, umiejętności, a także czas na rzecz rozwoju psychologii jako nauki.

Nasze Wartości

Naszymi głównymi wartościami są: popularyzacja wiedzy psychologicznej opartej o dowody naukowe, profesjonalizm oraz dobro ludzi, którzy mają styczność z psychologią na różnych płaszczyznach swojego życia. Odwołując się do nich – podejmujemy się realizacji i wspieramy jedynie te inicjatywy, które w swoich założeniach oraz praktyce kierują się podobnymi ideami

Co nowego?

Recenzja: Mózg. 41 największych mitów.

Christian Jarrett postanowił największe mity dotyczące mózgu zebrać w jednym miejscu. Udało mu się w przystępny sposób wytłumaczyć dlaczego kiedyś tak popularne twierdzenia powinniśmy odłożyć do lamusa. W książce znajdziemy informacje na temat mitycznych studiów przypadków, oraz raz na zawsze obalimy „nieśmiertelne mity”.

Więcej

Stadium sensomotoryczne: klasycznie i współcześnie

Swoją koncepcję stadiów rozwoju intelektualnego Jean Piaget stworzył w oparciu o wiele interesujących, ale i szeroko krytykowanych badań. W jaki sposób pojęcie stałości przedmiotu badał Piaget, a jakie metody wykorzystujemy współcześnie?

Więcej

Nowe narzędzia wizualizacji danych

Nowe narzędzia wizualizacji danych pozwalają na budowanie interaktywnych platform i programów, dzięki czemu dane naukowe będą bardziej dostępne, a także możliwe do odtworzenia.

Więcej

Piaget i jego teoria stadiów rozwoju poznawczego

Już od momentu narodzin obserwujemy nie tylko fizyczny, ale i intelektualny rozwój dziecka. Jednym z najważniejszych jego badaczy był Jean Piaget i jego teoria stadiów rozwoju poznawczego, która do dziś stanowi punkt odniesienia dla badaczy pragnących poznać i opisać zmiany w tym niezwykle istotnym obszarze funkcjonowania człowieka.

Więcej