Kim jesteśmy

Głównym celem naszej redakcji jest popularyzacja wiedzy psychologicznej opartej o dowody naukowe. Realizujemy go głównie poprzez pisanie artykułów, tłumaczenie zagranicznych publikacji oraz recenzowanie książek o tematyce psychologicznej. Wszelkie nasze działania realizujemy pro publico bono.

Nasza Misja

Naszą główną misją jest systematyczne wspieranie rozwoju nauki jaką jest psychologia. Poprzez zwiększanie świadomości jej znaczenia, aktywizację społeczeństwa, dekonstrukcję mitów, które narosły wokół niej, a także integrację środowiska psychologicznego oraz współpracę z wieloma ekspertami chcemy, wpłynąć na stałe doskonalenie się psychologii naukowej w Polsce i na świecie.

Nasza Wizja

Mamy nadzieję skupić wokół naszej idei osoby oraz organizacje krajowe i zagraniczne pragnące poświęcić swoją wiedzę, umiejętności, a także czas na rzecz rozwoju psychologii jako nauki.

Nasze Wartości

Naszymi głównymi wartościami są: popularyzacja wiedzy psychologicznej opartej o dowody naukowe, profesjonalizm oraz dobro ludzi, którzy mają styczność z psychologią na różnych płaszczyznach swojego życia. Odwołując się do nich – podejmujemy się realizacji i wspieramy jedynie te inicjatywy, które w swoich założeniach oraz praktyce kierują się podobnymi ideami

Co nowego?

Recenzja: Mózg. 41 największych mitów.

Christian Jarrett postanowił największe mity dotyczące mózgu zebrać w jednym miejscu. Udało mu się w przystępny sposób wytłumaczyć dlaczego kiedyś tak popularne twierdzenia powinniśmy odłożyć do lamusa. W książce znajdziemy informacje na temat mitycznych studiów przypadków, oraz raz na zawsze obalimy „nieśmiertelne mity”.

Więcej

Stadium sensomotoryczne: klasycznie i współcześnie

Swoją koncepcję stadiów rozwoju intelektualnego Jean Piaget stworzył w oparciu o wiele interesujących, ale i szeroko krytykowanych badań. W jaki sposób pojęcie stałości przedmiotu badał Piaget, a jakie metody wykorzystujemy współcześnie?

Więcej

Nowe narzędzia wizualizacji danych

Nowe narzędzia wizualizacji danych pozwalają na budowanie interaktywnych platform i programów, dzięki czemu dane naukowe będą bardziej dostępne, a także możliwe do odtworzenia.

Więcej

Piaget i jego teoria stadiów rozwoju poznawczego

Już od momentu narodzin obserwujemy nie tylko fizyczny, ale i intelektualny rozwój dziecka. Jednym z najważniejszych jego badaczy był Jean Piaget i jego teoria stadiów rozwoju poznawczego, która do dziś stanowi punkt odniesienia dla badaczy pragnących poznać i opisać zmiany w tym niezwykle istotnym obszarze funkcjonowania człowieka.

Więcej